Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

alyouidiot
21:25
7504 aef6
Reposted byzielonykot zielonykot
alyouidiot
21:24
7502 e109
Reposted bypinkyb0o pinkyb0o

June 27 2015

19:16
7812 93db
19:16
7831 631d
19:15
7848 14dc
19:14
7863 1c7e

June 22 2015

15:21
7879 627d
15:21
7893 fe1d
15:19
7908 4a0f
alyouidiot
15:17
1321 e302 500
Reposted byOsterhasegerwaaaazyGaggle
alyouidiot
15:14
Jesteś miłą dziewczyną. Owszem lubię Cię, ale nic więcej.
— Najgorszy pojazd jaki można usłyszeć od faceta, który Ci się podoba. Chyba w tych czasach lepiej być zimną "suką"
alyouidiot
15:13

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­. 

— zupa.
Reposted fromplumi plumi viapoczekalniadusz poczekalniadusz
alyouidiot
15:12
6856 bc64
Orphan Black S02E02
alyouidiot
15:12
Wódka, gin, rum, tequila, burbon, scotch. Wszystko jedno. Po prostu dajcie mi drinka. Dobrego mocnego alkoholowego drinka. Mówię sobie, że chcę tylko jednego, ale wiem, że to nieprawda. Chcę kurwa pięćdziesiąt.
— james frey
alyouidiot
15:11
1292 665d 500
Huśtawką nastrojów zabiłaś go, mała
alyouidiot
15:11
9100 c2ac 500
Karpowicz "Ości" 2
alyouidiot
15:10
stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
alyouidiot
15:09
5410 40dd 500
alyouidiot
15:08
0296 1855
alyouidiot
15:08
3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadesperateee desperateee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl